Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a maximalizace obchodního úspěchu.

Co je to vlastně Six Sigma

Efektivní projektový management, který využívá statistické metody a další postupy a metody (model DMAIC, procesní přístup). Cílem je dosažení výkonnosti procesu, která se blíží „zero defect".

Kvalifikace pro Six Sigma

Jedním z klíčových prvků Six Sigma je vzdělávání a kvalifikace pracovníků. Stupeň kvalifikace využívá podobný přístup jako bojová umění, tj. každá úroveň kvalifikace Six Sigma má svou barvu pásku (belt):

White Belt – základní znalosti a povědomí co je to Six Sigma, 4 hodinové školení pracovníků, vhodné pro všechny zaměstnance, kteří se nepodílejí přímo na projektech.

Yellow Belt – vhodné pro pracovníky, kteří se v projektech podílejí na řešení speciálních úkolů, 2 denní školení.

Green Belt – rozhodující hybná síla Six Sigma, specialisté a manažeři, kteří realizují projekty, 10 denní školení, které může být zakončeno personálním certifikátem (zkouška a obhajoba projektu).

Black Belt – nejvyšší úroveň znalostí Six Sigma, BB působí jako kouči a poradci pro Green Belts, pro výběr projektů a pro koordinaci aktivit Six Sigma, 20 denní školení, které může být zakončeno personálním certifikátem (zkouška a obhajoba projektu).

Očekávané přínosy Six Sigma

  • trvalý úspěch (spokojený zákazník, obrovské úspory nákladů),
  • výkonnostní cíl (dokonalá kvalita, dokonalé procesy),
  • zvyšuje význam zákazníka,
  • zrychluje zlepšování,
  • propaguje vzdělávání (zvyšuje se kvalifikace lidí),
  • pomáhá uskutečňovat strategické změny a zlepšuje komunikaci a celkovou kulturu organizace.

Metodika zlepšování SIX SIGMA – DMAIC model

D (Define), identifikace praktického problému,
M (Measure), ohodnocení praktického problému sběrem dat,
A (Analyze), konverze praktického problému na statistický, definování statistického cíle a výběr potenciálního statistického řešení,
I (Improve), potvrzení a ověření statistického řešení,
C (Control), konverze statistického řešení na praktické řešení.

DMAIC model je vylepšený model PDCA (známý např. z ISO 9001 nebo IATF 16949) a představuje zde vlastně základní metodický postup pro zlepšování procesů.

Six Sigma Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
16 hodin
6.300,- Kč
CZ
Na vyžádání
24 hodin
9.500,- Kč
CZ

Six Sigma Semináře pro firmy

Top