Six Sigma
Six Sigma - Yellow Belt

CÍL SEMINÁŘE

účastníci po absolvování semináře

 • mají aktuální informace o tom, jak se Six Sigma implementuje
 • jsou seznámení s kvalifikací a organizací Six Sigma
 • umí pracovat v projektovém týmu Six Sigma
 • umí plánovat a připravovat jednodušší projekt Six Sigma
 • umí posoudit zlepšení, které přinesl projekt
 • ovládají základní metody pro Six Sigma
 • mají dobré výchozí znalosti pro absolvování semináře Green Belt s certifikací

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality a logistiky
 • procesní inženýry, technology
 • manažery a specialisty, kteří chtějí proniknout do základů problematiky Six Sigma

PROGRAM

 • úvod, historie Six Sigma
 • ekonomika, kvalifikace a organizace Six Sigma, role Yellow Belts
 • Lean Six Sigma
 • výnos procesu, hodnoty sigma
 • projekt Six Sigma - model DMAIC
 • definování problému, zákazníků, vytvoření projektové charty
 • měření problému, plán sběru dat, vyhodnocení stávajícího procesu pomocí ukazatele sigma
 • analyzování problému, nalezení kořenových příčin problému, verifikace kořenových příčin
 • návrhy na zlepšení problému, za použití brainstormingu a dalších metod pro zlepšování, výběr nejlepší varianty řešení, ohodnocení zlepšení pomocí ukazatele sigma
 • řízení a monitorování procesu, použití klíčových metod Poka-yoke a SPC
 • průběžně práce na vlastním zjednodušeném projektu (týmy) = praktický workshop
 • diskuze, závěr

METODA VÝUKY

Přednášky, cvičení, týmová práce, workshop

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz (master black belt level)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:30 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

Top