Stručná historie vývoje normy ISO 9001

1987 – první edice, kdy norma byla založena na běžných tradičních normách pro zabezpečování jakosti pro výrobní sektor,

1994 – malá revize, drobné změny pojmů, ale bez velkého významu pro samotný systém managementu,

2000 – klíčová velká revize, kdy se zásadně mění pohled a přístup k modernímu řízení kvality, zaveden koncept 8 principů managementu: zaměření na zákazníka, leadership, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování, oboustranně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy,

2008 – menší revize, opět bez velkého významu pro management kvality,

2015 – velká revize, procesní řízení zůstává, ale mění se struktura normy (high level), počet kapitol normy, přibývají nové požadavky anebo se mění stávající požadavky, významné změny v  terminologii.

Proč nová norma ISO 9001:2015

 • V posledních 25 letech se dostalo do užívání po celém světě mnoho dalších norem pro systémy managementu,    
 •  Organizace, které využívají více norem pro systémy managementu, stále více chtějí používat stejný formát i jazyk norem, který je použitelný i napříč mezi těmito standardy,
 • Snížení důrazu na dokumentaci,
 •  Zvýšení důrazu na dosaženou hodnotu pro organizaci a její zákazníky,
 • Zvýšení důrazu na management rizik, vzhledem k dosažení cílů.

Příklady některých změn v normě

Vyloučení

 • Norma neuvádí možnost tzv. možné výjimky z požadavků, ale záměr zůstává dle přílohy A (článek A.5).

Vůdčí role

 • Není požadavek na představitele vedení.
 • Politika a cíle kvality kompatibilní se strategickým řízením.
 • Integrace požadavků na QMS do obchodních procesů.

Zboží a služby

 • Nová terminologie činí normu více obecnou a více použitelnou pro organizace nabízející služby.
 • Produkt se i z tohoto důvodu mění terminologicky na „zboží a služby".

Procesní přístup

 • Se stává striktním požadavkem.
 • Stanovení rizika při dodání zboží a služeb dle smluvních požadavků a ke spokojenosti zákazníků.

Dokumentované informace

 • Není zmíněna Příručka kvality (Příručka kvality není povinná).
 • Dokumenty a záznamy nahrazuje termín „dokumentovaná informace".

Rizika a preventivní opatření

 • Hlavním účelem systému řízení je řízení jako preventivní nástroj.
 • Myšlení na základě rizika zavedeno ve všech ustanoveních.
 • Rizikový management nahrazuje preventivní opatření, která byla zřídkakdy správně interpretována  a aplikována.

...a mnoho dalších nových/změněných prvků.

ISO 9001 Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
2 x 4 hodiny
ONLINE
1.900,- Kč
CZ

ISO 9001 Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top