Semináře PQM
G8D - Global Eight Disciplines

G8D pochází z dílny amerického automobilového průmyslu, kdy procedura 8D, používaná některými evropskými společnostmi, je doplněna a/nebo modifikována.

V podnikové praxi se často termín G8D nebo 8D zužuje na termín 8D report. Tato zpráva nebo výstup je však pouze shrnutí celkového úsilí týmu o nápravu. Pokud "8D report" vyplňuje pouze jeden pracovník tužkou u stolu, kdy většinu položek si takříkajíc cucá z této tužky, jde o formalistický a alibistický přístup jak umlčet zákazníka. Bohužel, někdy je podpora tohoto přístupu i na straně zákazníka, kdy odpovědný pracovník má papír (8D report) a tudíž vykazuje aktivitu a nápravu.

Co je to vlastně G8D?

G8D je velmi účinná standardizovaná metoda šetřící čas a investice v situaci, kdy se náhle objeví problém, jehož příčina je neznámá, kdy je třeba problém řešit co nejrychleji, nejúčinněji a přitom ochránit zákazníka od nežádoucích důsledků. Proces Global 8D se aplikuje na stávající systém v situaci, když vznikne problém.

G8D je souhrnná procedura pro řešení náhle se vyskytujících problémů. Zahrnuje použití týmové práce a týmového úsudku, využití práce s daty u příbuzných procesů, podobných problémů anebo daty pocházejícími z našeho problémového procesu, využívá integrace různých metod a nástrojů kvality.

G8D zabraňuje, aby se defektní položky dostávaly dále k zákazníkovi (okamžité, ale dočasné nápravné opatření - např. použití opakovaných měření s dalším použitím průměrů jako výsledků měření, toto poslouží k dočasnému zlepšení způsobilosti měřidla), a sestává také ze zavedení preventivních opatření, která zabraňují opakovanému výskytu problému (např. zavedení systému poka-yoke znemožňuje provést operaci chybně).

G8D Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
8 hodin
2.700,- Kč
CZ

G8D Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top