G8D
G8D se zaměřením na metodiku 5Why

CHARAKTERISTIKA 1 - 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

Týmově orientovaná standardizovaná metoda je primárně zaměřena na řešení problému. G8D používá analytické nástroje pro pořízení vstupních informací, umožňuje identifikování problému, definuje kořenové příčiny a bod úniku, implementuje a validuje opatření pro eliminaci nebo podporuje zdokonalení provedení opatření pro prevenci výskytu problému. Účastníci semináře se naučí základní pojmy a metodiku G8D.

Během semináře jsou probírány postupně jednotlivé kroky G8D  (D0 až D8), výklad je doplněn názornými grafickými pomůckami a příklady. Účastníci budou mít rovněž možnost si vyzkoušet některé postupy a dovednosti na praktických cvičeních.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

pracovníky řízení kvality, specialisty pro výzkum a vývoj, pracovníky konstrukce a přípravy výroby, technology, výrobní manažery a pracovníky ve výrobě.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Příprava na proces G8D a 5 Why
  • Ustanovení týmu
  • Popis problému
  • Nápravná opatření (ERA, ICA, PCA)
  • Verifikace kořenových příčin a bod úniku
  • Verifikace, implementace a validace nápravných opatření
  • Prevence výskytu, ohodnocení příspěvku týmu
  • Vybrané podpůrné nástroje (Ishikawa, FTA, Analýza rizik, FMEA, MSA aj.)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top