Semináře PQM
QFD - Quality Function Deployment

Metoda QFD se u nás v současnosti používá nejvíce v automobilovém průmyslu. Je doporučenou metodou podle příručky pro Plánování kvality (APQP 2nd edition). Metoda QFD pochází z Japonska, její zavádění spadá do začátku 70-ých let minulého století (Yoji Akao, Shigeru Mizuno). 

Co je to QFD

QFD je systematický proces, který pomáhá identifikovat požadavky zákazníka a přenáší je do všech funkcí a aktivit ve společnosti tak, že hlas zákazníka je brán neustále na zřetel.

Vstupy procesu plánování kvality

QFD úzce souvisí s plánováním kvality. Základním vstupem pro plánování kvality je hlas zákazníka (VOC). Požadavky (hlas) zákazníka jsou vyjádřeny v jeho vlastním jazyce. Je proto nutné tyto jeho potřeby "přeložit” do podnikové terminologie, která je vyjádřená v technickém jazyce formou požadavků na výrobek.  Pro tento účel (překlad) a také proto, aby se požadavky zákazníka v průběhu plánovacího procesu neztratily nebo nezkreslily, se QFD používá během celého plánovacího procesu.

Základní pomůckou pro realizaci QFD jsou matice, které umožňují vizualizaci. První, a nejdůležitější maticí je tzv. Dům kvality:

Dům kvality je rozdělen na jednotlivá pole, která se nazývají pokoje. Matice má celkem 8 pokojů. Vstupem je hlas zákazníka, který se zapisuje společně s důležitostí jednotlivých požadavků do pokoje č.1. Požadavky zákazníka se překládají do technického jazyka do požadavků na výrobek (č.2). Pokoj číslo 3 vyjadřuje korelaci mezi požadavky zákazníka a požadavky na výrobek. V pokoji číslo 4 zapisujeme výsledky zákaznického benchmarkingu, v pokoji číslo 5 jsou uvedeny výsledky technického benchmarkingu. V pokoji číslo 6 jsou uvedeny vztahy (konflikty zájmů) mezi jednotlivými požadavky na výrobek. Pokoj číslo 7 ukazuje vypočtené váhy jednotlivých požadavků na výrobek a konečně v pokoji číslo 8 jsou zapsány technické specifikace výrobku.

Takže dům kvality prezentuje na výstupu cíle kvality pro návrh a priority pro vývoj a návrh nového výrobku.

QFD Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk

QFD Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top