QFD
QFD - Rozpracování funkcí kvality workshop

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO WORKSHOPU

Workshop je zaměřen na realizaci metody QFD. Použití metody má obrovský pozitivní dopad na zkrácení doby vývoje nového produktu a na spokojenost zákazníka, čímž jsou nepřímo ovlivněny i náklady. Workshop je zaměřen na zjednodušené a rychlé uplatnění metody QFD, a to především pro firmy v dodavatelském řetězci, menší finální výrobce a také pro servisní organizace.

WORKSHOP JE URČEN PRO

Workshop je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality, marketingu a vývoje.  Teoretická část je zkrácena na nezbytné minimum (1/2 den) a druhá polovina workshopu je věnována konkrétnímu firemnímu projektu.

NA WORKSHOPU JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • úvod do problematiky, historie vzniku metody
  • důvody proč aplikovat QFD, Dům kvality
  • zjednodušený dům kvality
  • Případové studie – ukázky
  • Fiktivní projekt a týmová práce při projektu
  • Cvičení, vlastní projekt na konkrétním firemním problému

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování workshopu.

Top