Poradenství

Zajišťujeme konzultace a poradenství při zavádění systémů řízení jakosti, zavádění Six Sigma a dalších postupů, jako např. metod QFD, FMEA a DOE a při řešení konkrétních problémů s kvalitou.

Konzultace vycházejí z bohatých praktických zkušeností, z nichž některé byly publikovány v našich a zahraničních časopisech. Samozřejmostí je i proškolení v daných postupech a metodách, pokud je třeba.

Top