QFD
QFD - Rozpracování funkcí kvality workshop

CÍL WORKSHOPU

Workshop je zaměřen na realizaci metody QFD. Použití metody má obrovský pozitivní dopad na zkrácení doby vývoje nového produktu a na spokojenost zákazníka, čímž jsou nepřímo ovlivněny i náklady.
Workshop je zaměřen na zjednodušené a rychlé uplatnění metody QFD, a to především pro firmy v dodavatelském řetězci, menší finální výrobce a také pro servisní organizace.

WORKSHOP JE URČEN PRO

Workshop je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality, marketingu a vývoje.  Teoretická část je zkrácena na nezbytné minimum (1/2 den) a druhá polovina workshopu je věnována konkrétnímu firemnímu projektu.

PROGRAM

  • úvod do problematiky, historie vzniku metody
  • důvody proč aplikovat QFD, Dům kvality
  • zjednodušený dům kvality
  • Případové studie – ukázky
  • Fiktivní projekt a týmová práce při projektu
  • Cvičení, vlastní projekt na konkrétním firemním problému

METODA VÝUKY

Přednášky, cvičení, týmová práce, workshop

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz – přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:30 výuka

Top