G8D
G8D se zaměřením na metodiku 5Why

CÍL SEMINÁŘE

Týmově orientovaná standardizovaná metoda je primárně zaměřena na řešení problému. G8D používá analytické nástroje pro pořízení vstupních informací, umožňuje identifikování problému, definuje kořenové příčiny a bod úniku, implementuje a validuje opatření pro eliminaci nebo podporuje zdokonalení provedení opatření pro prevenci výskytu problému. Účastníci semináře se naučí základní pojmy a metodiku G8D.

Během semináře jsou probírány postupně jednotlivé kroky G8D  (D0 až D8), výklad je doplněn názornými grafickými pomůckami a příklady. Účastníci budou mít rovněž možnost si vyzkoušet některé postupy a dovednosti na praktických cvičeních.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Pracovníky řízení kvality, specialisty pro výzkum a vývoj, pracovníky konstrukce a přípravy výroby, technology, výrobní manažery a pracovníky ve výrobě.

PROGRAM

  • Příprava na proces G8D a 5 Why
  • Ustanovení týmu
  • Popis problému
  • Nápravná opatření (ERA, ICA, PCA)
  • Verifikace kořenových příčin a bod úniku
  • Verifikace, implementace a validace nápravných opatření
  • Prevence výskytu, ohodnocení příspěvku týmu
  • Vybrané podpůrné nástroje (Ishikawa, FTA, Analýza rizik, FMEA, MSA aj.)

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949
Ing. Lenka Foksová

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:30 výuka

Top