G8D
8D – Řešení problému v 8 disciplínách (podle nové příručky VDA)

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení postupu efektivního a trvalého řešení problémů metodou 8D.

Na semináři se seznámíte s touto aktuální problematikou podle nové příručky VDA "8D - Řešení problémů v 8 disciplínách"(1. české vydání, srpen 2020), která představuje sjednocení přístupů dle AIAG a VDA.

Naučíte se identifikovat kořenové příčiny problému a pracovat s nápravnými opatřeními a lépe řešit stávající problémy tak, aby se již neopakovaly nebo se alespoň omezil jejich výskyt.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

všechny, kteří jsou zapojeni do řešení problémů a do zlepšování. Manažery, vedoucí pracovních týmů a pracovníky útvarů kvality.

PROGRAM

· Role vedení v efektivním řešení problémů

· Základní pojmy – 8D metoda, 8D proces, 8D zpráva, rozhodovací kritéria pro použití metody 8D

· Výklad jednotlivých disciplín (cíl, procesní tok, metody a nástroje, kritéria hodnocení, příležitosti a rizika)

   - D1 – Tým pro řešení problému

   - D2 – Popis problému

   - D3 – Okamžitá opatření

   - D4 – Analýza kořenových příčin

   - D5 – Výběr a ověření nápravných opatření

   - D6 – Realizace a validace nápravných opatření

   - D7 – Zabránění opakování chyb

   - D8 – Závěr a ocenění úspěchu týmu

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

MÍSTO KONÁNÍ

Vzdělávací středisko Sociální akademie, Ostrava - Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 9:00 –   9:30 prezence
 9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:30 výuka

Účastnický poplatek zahrnuje učební materiály a občerstvení

Termín pro podání přihlášek je 5 dnů před konáním akce

Top