ISO 9001
ISO 9001:2015 požadavky na systém managementu kvality

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro pracovníky organizací, v nichž je tento systém zaveden nebo se právě zavádí nebo se připravuje jeho zavedení. Zejména pro pracovníky útvarů řízení kvality, ale i ostatních útvarů např. TPV, výroby, nakupování a pracovníky, kteří komunikují se zákazníky, ale také s auditory certifikačních orgánů.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Úvod do systému managementu kvality
  • Mezinárodní systémové standardy
  • Procesní přístup v managementu kvality
  • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015 a jejich aplikace v organizaci
  • Nástroje zabezpečování kvality a neustálé zlepšování

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top