ISO 9001
ISO 9001:2015 požadavky na systém managementu kvality

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro pracovníky organizací, v nichž je tento systém zaveden nebo se právě zavádí nebo se připravuje jeho zavedení. Zejména pro pracovníky útvarů řízení kvality, ale i ostatních útvarů např. TPV, výroby, nakupování a pracovníky, kteří komunikují se zákazníky, ale také s auditory certifikačních orgánů.

PROGRAM

  • Úvod do systému managementu kvality
  • Mezinárodní systémové standardy
  • Procesní přístup v managementu kvality
  • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015 a jejich aplikace v organizaci
  • Nástroje zabezpečování kvality a neustálé zlepšování

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 výuka

2. den:
9:00 - 13:00 výuka

Top