ISO 9001
ISO 9001:2015 požadavky na systém managementu kvality

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro pracovníky organizací, v nichž je tento systém zaveden nebo se právě zavádí nebo se připravuje jeho zavedení. Zejména pro pracovníky útvarů řízení kvality, ale i ostatních útvarů např. TPV, výroby, nakupování a pracovníky, kteří komunikují se zákazníky, ale také s auditory certifikačních orgánů.

PROGRAM

  • Úvod do systému managementu kvality
  • Mezinárodní systémové standardy
  • Procesní přístup v managementu kvality
  • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015 a jejich aplikace v organizaci
  • Nástroje zabezpečování kvality a neustálé zlepšování

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top