Six Sigma
Six Sigma - Green Belt training program (s personální certifikací GB)

Charakteristika 10 denního semináře

Seminář je zaměřen na americkou metodu TQM nebo spíše určitou verzi TQM. Tzn. jde o metodiku pro zlepšování, která má stanoveny konkrétní měřitelné cíle. Originálním seskupením známých metod a postupů a přidáním některých nových prvků je k dispozici velmi účinná procedura pro zlepšování kvality a snižování nákladů.

Seminář běží ve 3 cyklech s přestávkou mezi běhy cca 3-5 týdnů pro zpracování projektu. Při důsledné aplikaci jsou nákladové přínosy bezprecedentní. Např. dobře vyškolený manažer Six Sigma, tzv. Black Belt přináší firmě roční úspory cca 500 000USD!!!

V semináři jsou probírány zejména tyto oblasti

  • Úvod, model DMAIC, Podrobný výklad Fáze D - vytvoření plánu projektu, Fáze M – měření, Fáze A – analýzy, Fáze I – zlepšení a Fáze C – řízení, tvorba vlastního projektu, (1. Běh),
  • Základy statistiky pro Six Sigma, MSA pro Six Sigma, tvorba vlastního projektu, (2. Běh),
  • Metody pro Six Sigma, tvorba vlastního projektu a jeho částečná krátká prezentace, odladění chyb v projektu, (3. Běh),
  • Průběžně cvičení, vlastní projekt. K daným krokům a úkolům jsou prováděna cvičení, která jsou pak aplikována na projekt, který zahrnuje konkrétní reálnou situaci ve firmě, diskuze,
  • Prezentace projektu a jeho obhajoba, písemné zkoušky (test), (4. Běh).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře plus personální certifikát Green Belt.

Top