Six Sigma
Six Sigma – Yellow Belt

CHARAKTERISTIKA 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

účastníci po absolvování semináře

 • mají aktuální informace o tom, jak se Six Sigma implementuje
 • jsou seznámení s kvalifikací a organizací Six Sigma
 • umí pracovat v projektovém týmu Six Sigma
 • umí plánovat a připravovat jednodušší projekt Six Sigma
 • umí posoudit zlepšení, které přinesl projekt
 • ovládají základní metody pro Six Sigma
 • mají dobré výchozí znalosti pro absolvování semináře Green Belt s certifikací

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality a logistiky
 • procesní inženýry, technology
 • manažery a specialisty, kteří chtějí proniknout do základů problematiky Six Sigma

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • úvod, historie Six Sigma
 • ekonomika, kvalifikace a organizace Six Sigma, role Yellow Belts
 • Lean Six Sigma
 • výnos procesu, hodnoty sigma
 • projekt Six Sigma - model DMAIC
 • definování problému, zákazníků, vytvoření projektové charty
 • měření problému, plán sběru dat, vyhodnocení stávajícího procesu pomocí ukazatele sigma
 • analyzování problému, nalezení kořenových příčin problému, verifikace kořenových příčin
 • návrhy na zlepšení problému, za použití brainstormingu a dalších metod pro zlepšování, výběr nejlepší varianty řešení, ohodnocení zlepšení pomocí ukazatele sigma
 • řízení a monitorování procesu, použití klíčových metod Poka-yoke a SPC
 • průběžně práce na vlastním zjednodušeném projektu (týmy) = praktický workshop

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top