Aktuality
Zajistíme vám až 85 % dotaci na školení

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II". Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly. Projekt bude realizován Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Základní parametry POVEZ II

 • Rozhodující orgán: Úřad práce – krajská pobočka
 • Hrazeno je 85% nákladů na školení a mzdové náklady
 • Oblasti školení: Technická školení, obecná školení, nepovinná a periodická školení
 • Jak školit: Prezenční forma, skupinové vzdělání

Komu je POVEZ II určen

 • zaměstnavatelé
 • fyzické osoby – OSVČ
 • nestátní neziskové organizace
 • výhodu mají technologické a výrobní firmy

PQM a POVEZ II

 • Komplexní zajištění projektu
 • Příprava kvalitních vzdělávacích plánů
 • Podporujeme kvalitní vzdělání co má přínos a smysl
 • Dlouhodobá spolupráce

Cesta k dotaci

 • Rozhodnutí
 • Získání podkladů
 • Příprava vzdělávacího plánu
 • Konzultace na ÚP
 • Podání na ÚP
 • Získání prostředků

Administrace projektu

 • Příprava a provedení výběrového řízení
 • Přípravu a aktualizaci harmonogramu
 • Zajištění vzdělávacích aktivit (zajištění lektorů atd.)
 • Vyúčtování mzdových nákladů vč. přípravy navazujících příloh (evidence docházky, evidence výuky)
 • Vyúčtování vzdělávací aktivity a navazujících příloh
 • Závěrečný protokol
 • Certifikáty
 • Poradenskou činnost
 • Zajištění povinné publicity

Přínosy projektu POVEZ II

 • Peníze EU zdarma
 • Hradí 85% nákladů na školení + náhrada mezd
 • Lze využít pro odborné, obecné, jazykové a specifické vzdělávání
 • Intenzita školení dle Vašich možností
 • Oproti grantovým výzvám vyšší šance dotaci získat
 • Rychlé vyřízení žádosti na ÚP (do 30 dnů)
 • Lze žádat opakovaně
 • Možnost opravovat žádosti a podávat znovu
 • Úspěšnost schvalování projektů není stoprocentní
 • Schválení závislé na rozpočtu na ÚP
 • Nejsou hrazeny nepřímé náklady

PODPOROVANÉ REGIONY

Které regiony jsou do projektu zapojeny?
POVEZII navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.
Do podporovaných regionů patří: 
Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.

Výhody projektu

 • Celý proces kolem možného získání dotace zdarma a bez rizika
 • Projekt na klíč – full servis bez starostí
 • Úspora času, lidí, energie a stresu
 • Eliminace chyb v žádosti
 • Vysoká úspěšnost při realizaci projektu
 • Projekt na míru dle vašich potřeb a požadavků
 • Hladký průběh projektu – vyhnete se případným sankcím
 • Dlouhodobé zajištění rozvoje vašich zaměstnanců
Top