Aktuální nabídka kurzů pro firmy
Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (VDA svazek)

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků 3. přepracovaného vydání z června 2022 VDA metodiky, která poskytuje návod pro hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritérií měření stupňů zralosti). Tento svazek VDA představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již dříve zveřejněných základních požadavků (např. svazek VDA 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006). 

Metoda stupňů zralosti je použitelná jak v interních vztazích zákazníci – dodavatelé (v rámci organizace, např. koncernů), tak i v externích vztazích zákazníci – dodavatelé (mezi organizací a zákazníkem příp. organizací a dodavatelem). Významným prvkem je proto řízení spolupráce ve všech stupních dodavatelského řetězce s integrací všech osob zúčastněných na projektu. 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

zaměstnance projektového vedení, managementu firem a oddělení kvality v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, Mercedes Benz atd.).

PROGRAM

  • Cíl,  účel a rozsah sledování
  •  Způsob použití metody zajišťování stupňů zralosti v závislosti na klasifikaci rizik
  •   Zpráva o stavu stupně zralosti, nápravná opatření a eskalace
  •   Eskalace
  •   Komunikace v dodavatelském řetězci
  •   Výměna informací prostřednictvím „kulatého stolu"
  •   Výměna informací pomocí „sebehodnocení dodavatele"
  •   Standardy v procesu

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. 

ROZSAH 

1 den

DOPORUČENÍ: 

Seminář VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2022) navazuje na VDA svazek Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces. 

Top