Aktuálně vypsané kurzy pro veřejnost
Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (VDA svazek)

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků 3. přepracovaného vydání z června 2022 VDA metodiky, která poskytuje návod pro hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritérií měření stupňů zralosti). Tento svazek VDA představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již dříve zveřejněných základních požadavků (např. svazek VDA 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006). 

Metoda stupňů zralosti je použitelná jak v interních vztazích zákazníci – dodavatelé (v rámci organizace, např. koncernů), tak i v externích vztazích zákazníci – dodavatelé (mezi organizací a zákazníkem příp. organizací a dodavatelem). Významným prvkem je proto řízení spolupráce ve všech stupních dodavatelského řetězce s integrací všech osob zúčastněných na projektu. 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

zaměstnance projektového vedení, management firem a oddělení kvality v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, Mercedes Benz atd.).

PROGRAM

  • Cíl, účel a rozsah sledování
  •   Způsob použití metody zajišťování stupňů zralosti v závislosti na klasifikaci rizik
  •   Zpráva o stavu stupně zralosti, nápravná opatření a eskalace
  •   Eskalace
  •   Komunikace v dodavatelském řetězci
  •   Výměna informací prostřednictvím „kulatého stolu"
  •   Výměna informací pomocí „sebehodnocení dodavatele"
  •   Standardy v procesu

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

TERMÍN  KONÁNÍ

6. 3. 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Budova Zepter, 28. října 68/165, Ostrava – Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA Autotechnik NOVA. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Účastnický poplatek zahrnuje učební materiály a občerstvení.

Termín pro podání přihlášek je nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

DOPORUČENÍ: 

Seminář VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2022) navazuje na VDA svazek Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces.

Top