Aktuální nabídka kurzů pro firmy
Výroba a dodávání produktu – - Robustní výrobní proces (VDA svazek)

CÍL SEMINÁŘE

poskytnout pomoc při řešení témat

  • Jak se realizují „robustní výrobní procesy"? 
  • Jak se hodnotí nebo měří? 
  • Jak se zachází s ovlivňujícími faktory a selháními? 
  • Jak se dají stávající výrobní procesy zlepšovat?

podle metodiky VDA Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces – 2. vydání, listopad 2019 (české 2020).

Aby výrobci mohli nabídnout zákazníkovi automobil splňující všechny jeho současné vysoké nároky a očekávání, musí být zajištěn bezchybný řetězec dodavatelů pro výrobu, servisní služby a náhradní díly.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Management firem, vedoucí zaměstnance ve výrobě/provozu, oddělení kvality a zaměstnance projektového vedení v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

PROGRAM

  • Úvod -  výchozí situace, cíle, ovlivňující faktory
  • Přehled celkového konceptu
  • Předpoklady pro robustní výrobní proces
  • Kontrolní bod
  • Standardy pro robustní výrobní procesy
  • Mapy norem, směrnic a metod

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe. 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. 

ROZSAH 

1 den

DOPORUČENÍ: 

Seminář Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces navazuje na VDA svazek Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly.

Top