Audity Kvality
Výcvik interních auditorů kvality EMS

CHARAKTERISTIKA 2 - 3 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti interních auditorů systému environmentálního managementu (EMS). Kvalifikace interních auditorů EMS je nejen vyžadována normou ISO 14001 a ISO 19011, ale je nezbytná především k tomu, aby interní auditoři uměli provést audit systému environmentálního managementu tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů EMS.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Systém managementu environmentu – výklad požadavků normy ISO 14001:2015 z pohledu auditora
  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Význam a druhy auditů
  • Plánování, příprava, vykonání a vyhodnocování auditu
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Závěrečný test

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top