Audity Kvality
Výcvik interních auditorů kvality EMS

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti interních auditorů systému environmentálního managementu (EMS). Kvalifikace interních auditorů EMS je nejen vyžadována normou ISO 14001 a ISO 19011, ale je nezbytná především k tomu, aby interní auditoři uměli provést audit systému environmentálního managementu tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů EMS.

PROGRAM

  • Systém managementu environmentu – výklad požadavků normy ISO 14001:2015 z pohledu auditora
  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Význam a druhy auditů
  • Plánování, příprava, vykonání a vyhodnocování auditu
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Závěrečný test

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Lumír Pektor – certifikovaný auditor EMS a QMS

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top