Audity Kvality
Výcvik interních auditorů kvality

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti interních auditorů kvality. Kvalifikace interních auditorů je nejen vyžadována normou ISO 9001 a ISO 19011 a zákazníky, ale je nezbytná především k tomu, aby interní auditoři uměli provést audit systému managementu kvality tak, aby byl skutečným nástrojem k vyhledávání potenciálu pro neustálé zlepšování.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality, pro pracovníky, kteří jsou ve funkci interní auditor kvality nebo se připravují tuto funkci vykonávat.

PROGRAM

1. a 2. den:

  • Systémy managementu kvality – úvod
  • Procesní přístup v managementu kvality
  • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015 a jejich auditování
  • Nástroje zabezpečování kvality a neustálé zlepšování

3. a 4. den:

  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Význam a druhy auditů
  • Plánování, příprava, vykonání a vyhodnocování auditu
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Závěrečný test

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 12:00 výuka

2. den:
9:00 - 12:00 výuka

3. den:
9:00 - 12:00 výuka

4. den:
9:00 - 12:00 výuka

Top