Audity Kvality
VDA 6.5 Audit produktu

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti auditorů produktů podle VDA 6.5.
Obsah semináře vychází z příručky VDA 6.5 (2. přepracované vydání, září 2008, české 2009),
Na semináři se naučíte plánovat, realizovat a vyhodnocovat výsledky auditu produktu.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality organizace, kteří chtějí dokonale zvládnout metody a postupy auditu produktu.

PROGRAM

  • Účel a význam auditu produktu v systému managementu kvality
  • Nejčastější chyby auditorů
  • Plánování a provádění auditu podle postupu VDA 6.5 – důraz na specifické požadavky zákazníka
  • Zpracování zprávy
  • Nápravná opatření
  • Příklady a doporučení pro praxi

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dušan Beránek – interní auditor IATF 16949, VDA 6.3 a VDA 6.5

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top