Audity Kvality
VDA 6.3 Audit procesu

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti auditorů procesů podle VDA 6.3.
Na semináři se seznámíte se základními požadavky auditu procesu a jeho prováděním v automobilovém průmyslu takovým způsobem, aby jeho výsledkem byla náprava, stabilizace a optimalizace auditovaných procesů.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Procesní řízení
  • Plánování auditů – interních, externích 2. stranou
  • Agenda – interní, externí audit – audit dodavatele
  • P2 – P7 – rozbor otázek
  • Požadavky zákazníka 
  • VDA 6.3 report
  • Akční plán k auditu
  • Potenciální analýza
  • Příklady a doporučení pro praxi

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top