Audity Kvality
VDA 6.3 Audit procesu

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti auditorů procesů podle VDA 6.3.
Na semináři se seznámíte se základními požadavky auditu procesu a jeho prováděním v automobilovém průmyslu takovým způsobem, aby jeho výsledkem byla náprava, stabilizace a optimalizace auditovaných procesů.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • Auditor + auditovaný
 • Plán auditů – plán pro jednotlivé audity, časový harmonogram auditu
 • Agenda – interní, externí audit – audit dodavatele
 • Podklady – výkres, CP, FMEA, výsledky za poslední rok, reklamace, aktuální status
 • Požadavky zákazníka – jejich aktuálnost
 • Výroba – požadavek na výrobu daného dílu v průběhu auditu
 • Přehled nalezených neshod
 • VDA 6.3 report
 • Akční plán k auditu
 • Sledování 100% plnění nápravných opatření
 • Efektivita nápravných opatření
 • P2-P7 – detailní rozbor otázek
 • Vyhodnocení auditů

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top