Audity Kvality
VDA 6.3 Audit procesu – doškolení

CÍL SEMINÁŘE:

seminář je zaměřen na udržování způsobilosti auditorů procesů podle VDA 6.3. Poskytuje stávajícím auditorům možnost seznámit se s aktuálními změnami v oblasti auditování procesů podle VDA 6.3.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO:

stávající auditory, kteří provádějí interní audity procesu nebo audity procesu v dodavatelském řetězci a potřebují doškolení, aby si udrželi způsobilost k provádění těchto auditů.

PROGRAM:

  • Novinky v oblasti VDA 6.3, diskuse k tématu
  • Vztah k CSR – Specifickým požadavkům zákazníka
  • Vztah k jednotlivým technickým požadavkům
  • Nejčastější chyby auditorů
  • Plánování a provádění auditu podle postupu VDA 6.3
  • Praktické ukázky

METODA VÝUKY:

Přednáška, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR:

RNDr. Taťána Šimůnková – interní auditor IATF 16949, VDA 6.3 a VDA 6.5

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top