Audity Kvality
VDA 6.3 Audit procesu

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na zabezpečení způsobilosti auditorů procesů podle VDA 6.3.
Na semináři se seznámíte se základními požadavky auditu procesu a jeho prováděním v automobilovém průmyslu takovým způsobem, aby jeho výsledkem byla náprava, stabilizace a optimalizace auditovaných procesů.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci.

PROGRAM

  • Procesní řízení
  • Plánování auditů – interních, externích 2. stranou
  • Agenda – interní, externí audit – audit dodavatele
  • P2 – P7 – rozbor otázek
  • Požadavky zákazníka 
  • VDA 6.3 report
  • Akční plán k auditu
  • Potenciální analýza
  • Příklady a doporučení pro praxi

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dušan Beránek – interní auditor IATF 16949, VDA 6.3 a VDA 6.5

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top