Aktuální nabídka kurzů pro firmy
VDA 2 – Uvolnění výrobního procesu a produktu - PPF (2020)

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na vysvětlení požadavků 6. vydání VDA 2 - Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF). Toto přepracované vydání přináší větší důraz na koordinaci postupu PPF mezi organizací a zákazníkem s cílem dohodnout rozsah, obsah a časový plán postupu PPF. Nově je v rámci PPF zohledněn také software. Svazek VDA 2 stanovuje standardizovaný postup vzorkování, který je jednou z hlavních činností managementu kvality pro německy mluvící automobilky a jejich dodavatele.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

všechny interní a externí výrobní místa organizace, které dodávají výrobní díly, náhradní díly, výrobní materiály nebo volně ložené materiály. Je vhodný pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality podle IATF 16949. Použití PPF je povinné pro dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu (Tier 1, Tier 2…) nebo pro výrobce z jiného odvětví průmyslu, kteří tuto metodiku uznají za vhodnou pro svou podnikovou praxi.

PROGRAM

  • Postup, uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF)
  • Plánování a odsouhlasení postupu PPF
  • Realizace postupu PPF
  • Iniciační matice
  • Zvláštní postupy
  • Porovnání PPF a PPAP
  • Vztah VDA2 k dalším svazkům VDA

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. 

ROZSAH 

1 den

DOPORUČENÍ: 

Účastníci musí mít základní znalosti o produktech, výrobních procesech a orientovat se v technické dokumentaci a požadavcích zákazníka.

Top