Audity Kvality
Udržování způsobilosti interních auditorů kvality

CHARAKTERISTIKA 1 - 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na upevnění a rošíření  znalostí a dovedností interních auditorů systému managementu kvality v rámci udržování jejich způsobilosti.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro interní auditory systému managementu kvality, kteří již absolvovali základní výcvik interních auditorů.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

  • Aktuální informace z oblasti systémů managementu kvality
  • Aktuální mezinárodní systémové standardy pro management kvality
  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Zkušenosti s prováděním interních auditů
  • Praktické příklady a workshopy

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top