Audity Kvality
Udržování způsobilosti interních auditorů kvality

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na upevnění a rošíření  znalostí a dovedností interních auditorů systému managementu kvality v rámci udržování jejich způsobilosti.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný zejména pro interní auditory systému managementu kvality, kteří již absolvovali základní výcvik interních auditorů.

PROGRAM

  • Aktuální informace z oblasti systémů managementu kvality
  • Aktuální mezinárodní systémové standardy pro management kvality
  • Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011:2018
  • Nácvik auditorských dovedností (komunikace, týmová práce, psychologické aspekty)
  • Zkušenosti s prováděním interních auditů
  • Praktické příklady a workshopy

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, jednatelka P.Q.M., česko-švýcarská spol. s r.o., interní auditor IATF 16949.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top