SPC
SPC - Statistická regulace procesů

CÍL SEMINÁŘE

Naučíte se jak pomocí SPC

 • nastolit a udržet proces na požadované a stabilní úrovni
 • předcházet vzniku neshodných produktů
 • zvýšit kvalitu produktů a snížit náklady na neshody

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky technické kontroly
 • pracovníky útvaru přípravy výroby
 • procesní inženýry
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • auditory kvality

PROGRAM

 • Neustálé zlepšování a statistická regulace
 • Základní pojmy; regulace procesu versus způsobilost
 • Efektivní využití a přínosy regulačních diagramů
 • Typy regulačních diagramů
 • Zásady vedení regulačních diagramů
 • Vyhodnocování regulačních diagramů
 • Typy nestabilit
 • Ukazatele způsobilosti procesu a jejich výpočet a interpretace
 • Praktická cvičení – práce s regulačními kartami

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková - interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top