Plánování a řízení výroby
Projektování a realizace systémů štíhlé výroby

CHARAKTERISTIKA 1 - 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

Interaktivní seminář, jehož cílem je představit Vám problematiku štíhlé výroby nejen z hlediska metod zavádění, ale i  identifikace podmínek pro její úspěšnou projektovou realizaci. Seznámíte se s ověřeným procesem projektování a realizace systému štíhlé výroby a dále s řadou metod, které tuto realizaci podporují. Seminář klade důraz na praktickou aplikovatelnost, proto obsahuje kromě nezbytných teoretických východisek i množství příkladů, případových studií a ukázku počítačové simulace.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • výrobní ředitele a vedoucí výroby
 • průmyslové inženýry
 • výrobní logistiky
 • manažery podílející se na řízení výroby

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

Úvod do logistiky výroby

 • úroveň služeb zákazníkům
 • body rozpojení objednávkou zákazníka
 • cíle logistiky výroby
 • výkonové ukazatele logistiky výroby 

Podmínky pro zavedení štíhlé výroby

 • možnosti zkracování průběžné doby výroby
 • cesty ke snižování zásob nedokončené výroby
 • organizace jednosměrného materiálového toku
 • vazby na logistiku nákupu a logistiku prodeje (distribuce)

Metodologie štíhlé výroby

 • VSM (sledování toku hodnot)
 • SMED (rychlá výměna nástrojů)
 • Systematické projektování (lay-out)
 • TPM (totálně produktivní údržba)

Ekonomika štíhlé výroby

 • výkonové ukazatele pro štíhlou výrobu
 • náklady na zavedení štíhlé výroby
 • ekonomická návratnost projektů štíhlé výroby
 • rizikové faktory štíhlé výroby

Metoda 5S

 • účel, užitek základní princip 5S
 • neustálé zlepšování procesů a 5S
 • pilíře 5S + 1 a jejich aplikace
 • ověřování účinnosti implementace 5S
 • příklady použití 5S

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top