Plánování a řízení výroby
Projektování a realizace systémů štíhlé výroby

CÍL SEMINÁŘE

Dvoudenní interaktivní seminář, jehož cílem je představit Vám problematiku štíhlé výroby nejen z hlediska metod zavádění, ale i  identifikace podmínek pro její úspěšnou projektovou realizaci. Seznámíte se s ověřeným procesem projektování a realizace systému štíhlé výroby a dále s řadou metod, které tuto realizaci podporují. Seminář klade důraz na praktickou aplikovatelnost, proto obsahuje kromě nezbytných teoretických východisek i množství příkladů, případových studií a ukázku počítačové simulace.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • výrobní ředitele a vedoucí výroby
 • průmyslové inženýry
 • výrobní logistiky
 • manažery podílející se na řízení výroby 

PROGRAM

1. den: úvod do logistiky výroby

 • úroveň služeb zákazníkům
 • body rozpojení objednávkou zákazníka
 • cíle logistiky výroby
 • výkonové ukazatele logistiky výroby 

podmínky pro zavedení štíhlé výroby

 • možnosti zkracování průběžné doby výroby
 • cesty ke snižování zásob nedokončené výroby
 • organizace jednosměrného materiálového toku
 • vazby na logistiku nákupu a logistiku prodeje (distribuce)

metodologie štíhlé výroby

 • VSM (sledování toku hodnot)
 • SMED (rychlá výměna nástrojů)
 • Systematické projektování (lay-out)
 • TPM (totálně produktivní údržba)

ekonomika štíhlé výroby

 • výkonové ukazatele pro štíhlou výrobu
 • náklady na zavedení štíhlé výroby
 • ekonomická návratnost projektů štíhlé výroby
 • rizikové faktory štíhlé výroby

2. den: metoda 5S

 • účel, užitek základní princip 5S
 • neustálé zlepšování procesů a 5S
 • pilíře 5S + 1 a jejich aplikace
 • ověřování účinnosti implementace 5S
 • příklady použití 5S

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., jednatel PQL, s. r. o., Ostrava, president Logistické akademie, zakládající člen Komory logistických auditorů;
Ing. Dagmar Zindulková, jednatelka P.Q.M., česko-švýcarská spol. s r.o., interní auditor IATF 16949.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top