IATF 16949
Požadavky normy IATF 16949:2016 aktualizované o „Schválené výklady (SI)

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je umožnit pochopit požadavky normy IATF 16949 a jejich aplikaci v organizaci včetně tzv. „Schválených výkladů (SI)"

Dílčí cíle jsou:

  • Vysvětlit požadavky  IATF 16949 v návaznosti na požadavky ISO 9001:2015
  • Seznámit s aktuálními „Schválenými výklady (SI)" požadavků IATF
  • Poskytnout základní informace o klíčových nástrojích IATF 16949, tzv. „Core Tools" pro automobilový průmysl

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Manažery, pracovníky řízení kvality, auditory kvality a všechny pracovníky, kteří spolupracují při realizaci požadavků norem IATF 16949.

PROGRAM

  • Co je IATF 16949, oblast uplatnění
  • Návaznost na ISO 9001:2015
  • Struktura, terminologie a obsah normy IATF 16949
  • Výklad požadavků normy IATF 16949 a jejich aplikace v organizaci
  • Aktualizace požadavků IATF 16949 – tzv. „Schválené výklady (SI)"
  • Klíčové nástroje IATF 16949, tzv. „Core Tools" pro automobilový průmysl

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM, která je volně ke stažení na tomto odkazu https://zoom.us/download. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také link, meeting ID a heslo, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 výuka

2. den:
9:00 - 13:00 výuka

Top