IATF 16949
Požadavky normy IATF 16949:2016 aktualizované o „Schválené výklady (SI)

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je umožnit pochopit požadavky normy IATF 16949 a jejich aplikaci v organizaci včetně tzv. „Schválených výkladů (SI)"

Dílčí cíle jsou:

  • Vysvětlit požadavky  IATF 16949 v návaznosti na požadavky ISO 9001:2015
  • Seznámit s aktuálními „Schválenými výklady (SI)" požadavků IATF
  • Poskytnout základní informace o klíčových nástrojích IATF 16949, tzv. „Core Tools" pro automobilový průmysl

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Manažery, pracovníky řízení kvality, auditory kvality a všechny pracovníky, kteří spolupracují při realizaci požadavků norem IATF 16949.

PROGRAM

  • Co je IATF 16949, oblast uplatnění
  • Návaznost na ISO 9001:2015
  • Struktura, terminologie a obsah normy IATF 16949
  • Výklad požadavků normy IATF 16949 a jejich aplikace v organizaci
  • Aktualizace požadavků IATF 16949 – tzv. „Schválené výklady (SI)"
  • Klíčové nástroje IATF 16949, tzv. „Core Tools" pro automobilový průmysl

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 výuka

2. den:
9:00 - 13:00 výuka

Top