Poka-yoke
Poka-yoke Zero Quality Control

Charakteristika 1 denního semináře

Seminář je zaměřen na japonskou metodu tvorby bezchybného procesu. Namísto finální kontroly nebo kontroly procesu preferujeme kontrolu u zdroje. Kontrola u zdroje znamená, že nějaké technické zařízení (systém poka-yoke) kontroluje příčiny vad, čili chyby v procesu, a tím vady vůbec nemohou vzniknout. V koordinaci s dalšími kroky vzniká systém Zero Quality Control (ZQC), který zajišťuje výrobu bez defektů.

Seminář je určen pro

Pracovníky řízení kvality, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě.

V semináři jsou probírány zejména tyto oblasti

  • Výroba a kontrola
  • Teoretický vstup do systémů kontroly, typy kontrol z hlediska vzniku vady, kontrola u zdroje, diagram příčin a následků a 5 WHY
  • Vše o chybách a vadách, lidské chyby
  • Systémy poka-yoke, nejlepší typy na zavedení prvků poka-yoke
  • ZQC
  • Praktická cvičení – řešení jednotlivých dílčích úkolů, vlastní projekt

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top