Poka-yoke
Poka-yoke Zero Quality Control

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na japonskou metodu tvorby bezchybného procesu. Namísto finální kontroly nebo kontroly procesu preferujeme kontrolu u zdroje. Kontrola u zdroje znamená, že nějaké technické zařízení (systém poka-yoke) kontroluje příčiny vad, čili chyby v procesu, a tím vady vůbec nemohou vzniknout. V koordinaci s dalšími kroky vzniká systém Zero Quality Control (ZQC), který zajišťuje výrobu bez defektů.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Pracovníky řízení kvality, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě.

PROGRAM

  • Výroba a kontrola
  • Teoretický vstup do systémů kontroly, typy kontrol z hlediska vzniku vady, kontrola u zdroje, diagram příčin a následků a 5 WHY
  • Vše o chybách a vadách, lidské chyby
  • Systémy poka-yoke, nejlepší typy na zavedení prvků poka-yoke
  • ZQC
  • Praktická cvičení – řešení jednotlivých dílčích úkolů, vlastní projekt

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz – přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top