Plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je představit Vám problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámíte se s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého plánování a rozvrhování výroby" (APS).

Seminář klade důraz na praktickou aplikovatelnost, proto obsahuje kromě nezbytných teoretických východisek i množství příkladů, případových studií a ukázku počítačové simulace.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • výrobní ředitele a vedoucí výroby
 • pracovníky plánování výroby
 • výrobní logistiky
 • manažery podílející se na řízení výroby 

PROGRAM

1. den: úvod do výrobní logistiky

 • úroveň služeb zákazníkům
 • body rozpojení objednávkou zákazníka
 • cíle výrobní logistiky
 • výkonové ukazatele výrobní logistiky 

současné požadavky na plánování a řízení výroby

 • řízení zásob
 • řízení nedokončené výroby
 • řízení průběžné doby výroby
 • predikce poptávky 

aktuální problémy plánování a řízení výroby

 • nespolehlivost dodacích lhůt
 • vysoká rozpracovanost
 • nerovnoměrné zatížení výrobních kapacit
 • úroveň služeb na straně dodavatelů 

obecná metodologie plánování a řízení výroby

 • plánovací úrovně
 • plánování poptávky
 • hlavní výrobní plán (MPS)
 • funkcionalita MRP v ERP
 • heuristiky pro rozvrhování výroby

2. den: moderní koncepty plánování a řízení výroby

 • pokročilé plánování (APS)
 • režimy komunikace v dodavatelských řetězcích

úvod do teorie úzkých míst

 • principy teorie úzkých míst
 • uplatnění metodologie synchronizované výroby
 • ukázka počítačové simulace

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., jednatel PQL, s. r. o., Ostrava, předseda Komory logistických auditorů, president Logistické akademie

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top