Plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby

Cílem 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

je představit problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámíte se s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého plánování a rozvrhování výroby" (APS).

Seminář klade důraz na praktickou aplikovatelnost, proto obsahuje kromě nezbytných teoretických východisek i množství příkladů, případových studií a ukázku počítačové simulace.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • výrobní ředitele a vedoucí výroby
 • pracovníky plánování výroby
 • výrobní logistiky
 • manažery podílející se na řízení výroby 

PROGRAM

Úvod do výrobní logistiky

 • úroveň služeb zákazníkům
 • body rozpojení objednávkou zákazníka
 • cíle výrobní logistiky
 • výkonové ukazatele výrobní logistiky 

Současné požadavky na plánování a řízení výroby

 • řízení zásob
 • řízení nedokončené výroby
 • řízení průběžné doby výroby
 • predikce poptávky 

Aktuální problémy plánování a řízení výroby

 • nespolehlivost dodacích lhůt
 • vysoká rozpracovanost
 • nerovnoměrné zatížení výrobních kapacit
 • úroveň služeb na straně dodavatelů 

Obecná metodologie plánování a řízení výroby

 • plánovací úrovně
 • plánování poptávky
 • hlavní výrobní plán (MPS)
 • funkcionalita MRP v ERP
 • heuristiky pro rozvrhování výroby

Moderní koncepty plánování a řízení výroby

 • pokročilé plánování (APS)
 • režimy komunikace v dodavatelských řetězcích

Úvod do teorie úzkých míst

 • principy teorie úzkých míst
 • uplatnění metodologie synchronizované výroby
 • ukázka počítačové simulace

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

TERMÍN  KONÁNÍ

21. - 22. 2. 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Budova Zepter, 28. října 68/165, Ostrava – Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., jednatel PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o., předseda komory logistických auditorů, prezident Logistické akademie.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:

8:30 –  9:00 prezence
 9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

2. den:

9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 15:30 výuka

Účastnický poplatek zahrnuje učební materiály a občerstvení.

Termín pro podání přihlášek je 5 dnů před konáním akce.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

  Top