MSA
MSA - Analýza systému měření

Charakteristika 2 denního semináře

Seminář je zaměřen na analýzu systému měření přímo ukazujících měřidel, kdy jednotlivá měření lze opakovat.

Seminář je určen pro

Pracovníky metrologie a řízení kvality.

V semináři jsou probírány zejména tyto oblasti

  • Základní pojmy a definice,
  • Zdroje variability měření, s důrazem na 2 hlavní zdroje, kterými jsou operátor a vlastní měřidlo,
  • Vysvětlení statistických znaků systémů měření, zejména opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, tzv. GR&R,
  • Praktické stanovení GR&R a dalších ukazatelů systému měření metodami rozpětí, průměru a rozpětí a metodou ANOVA,
  • Cvičení zahrnuje stanovení GR&R konkrétního reálného měřidla metodou rozpětí, stanovení GR&R fiktivního měřidla metodou průměru a rozpětí.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top