MSA
MSA - Analýza systému měření

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na analýzu systému měření přímo ukazujících měřidel, kdy jednotlivá měření lze opakovat.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Pracovníky metrologie a řízení kvality.

PROGRAM

  • Základní pojmy a definice,
  • Zdroje variability měření, s důrazem na 2 hlavní zdroje, kterými jsou operátor a vlastní měřidlo,
  • Vysvětlení statistických znaků systémů měření, zejména opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, tzv. GR&R,
  • Praktické stanovení GR&R a dalších ukazatelů systému měření metodami rozpětí, průměru a rozpětí a metodou ANOVA,
  • Cvičení zahrnuje stanovení GR&R konkrétního reálného měřidla metodou rozpětí, stanovení GR&R fiktivního měřidla metodou průměru a rozpětí.

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Dr. Ing. Pavel Blecharz – přednášející pro TQM na VŠB-TU, EkF, Ostrava, člen DOE Expert Group (Detroit, Michigan, USA), member of EAB International Journal of Six Sigma (UK).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top