Plánování a řízení výroby Semináře pro veřejnost
Metoda 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na metodu, která je účinným nástrojem pro vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracoviště.

Jejím cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí, což je jeden z nutných předpokladů kvality a neustálého zlepšování.

Metoda se používá převážně v průmyslové výrobě, ale její využitelnost je široká v jakémkoliv oboru a to i v kancelářích.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro všechny pracovníky organizace.

PROGRAM

  • Účel, užitek, základní princip 5S
  • Neustálé zlepšování procesů, štíhlá výroba a 5S
  • Pilíře 5S +1 a jejich aplikace: seiri – odstranit nepotřebné, seiton – nastavit pořádek, seiso – uklízet, seiketsu – standardizovat, shitsuke – dodržovat disciplínu
  • Ověřování účinnosti implementace 5S
  • Příklady použití 5S

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, jednatelka P.Q.M., česko-švýcarská spol. s r.o., interní auditor IATF 16949.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 12:00 výuka
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 výuka

Top