Plánování a řízení výroby
Metoda 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na metodu, která je účinným nástrojem pro vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracoviště.

Jejím cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí, což je jeden z nutných předpokladů kvality a neustálého zlepšování.

Metoda se používá převážně v průmyslové výrobě, ale její využitelnost je široká v jakémkoliv oboru a to i v kancelářích.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro všechny pracovníky organizace.

PROGRAM

  • Účel, užitek, základní princip 5S
  • Neustálé zlepšování procesů, štíhlá výroba a 5S
  • Pilíře 5S +1 a jejich aplikace: seiri – odstranit nepotřebné, seiton – nastavit pořádek, seiso – uklízet, seiketsu – standardizovat, shitsuke – dodržovat disciplínu
  • Ověřování účinnosti implementace 5S
  • Příklady použití 5S

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková, jednatelka P.Q.M., česko-švýcarská spol. s r.o., interní auditor IATF 16949.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 12:00 výuka

2. den:
9:00 - 12:00 výuka

Top