Plánování a řízení výroby
Logistika nákupu a řízení zásob

CHARAKTERISTIKA 1 - 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

Tento seminář je zaměřen na problematiku skladových zásob, optimalizaci objednacích režimů, měření kvality předpovědi poptávky a pomůže Vám s řešením problémů, jako je např.: vysoký objem skladových zásob nebo naopak chybějící položky ve výrobě.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro ty, kteří chtějí mít přehled o specifických metodách řízení zásob, chtějí rozumět principům moderních systémů zásobování a potřebují umět provádět účinnou kategorizaci (klasifikaci) zásob, nejen nakupovaných komponent, ale také nedokončené a hotové výroby, náhradních dílů apod.

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • Klasifikace a identifikace zásob
 • Analýza stávajících systémů řízení zásob z hlediska jejich ekonomičnosti
 • Stanovení ekonomicky optimální nákupní a výrobní dávky pro doplňování
 • Stanovení pojistné zásoby
 • Volba vhodného systému pro doplňování zásob podle jejich účelu a charakteru
 • Vyhodnocování ekonomiky konkrétního systému doplňování zásob
 • Analýza zásob
 • ABC analýza – konkrétní příklad pro řízení zásob
 • Interaktivní zásobovací hra
 • Charakteristika nákupu
 • Politika a strategie nákupu
 • Hodnocení dodavatelů

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top