Plánování a řízení výroby
Logistika nákupu a řízení zásob

CÍL SEMINÁŘE

Seminář je zaměřen na problematiku skladových zásob, optimalizaci objednacích režimů, měření kvality předpovědi poptávky a pomůže Vám s řešením problémů, jako je např.: vysoký objem skladových zásob nebo naopak chybějící položky ve výrobě.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

Seminář je vhodný pro ty, kteří chtějí mít přehled o specifických metodách řízení zásob, chtějí rozumět principům moderních systémů zásobování a potřebují umět provádět účinnou kategorizaci (klasifikaci) zásob, nejen nakupovaných komponent, ale také nedokončené a hotové výroby, náhradních dílů apod.

PROGRAM

 • Klasifikace a identifikace zásob
 • Analýza stávajících systémů řízení zásob z hlediska jejich ekonomičnosti
 • Stanovení ekonomicky optimální nákupní a výrobní dávky pro doplňování
 • Stanovení pojistné zásoby
 • Volba vhodného systému pro doplňování zásob podle jejich účelu a charakteru
 • Vyhodnocování ekonomiky konkrétního systému doplňování zásob
 • Analýza zásob
 • ABC analýza – konkrétní příklad pro řízení zásob
 • Interaktivní zásobovací hra
 • Charakteristika nákupu
 • Politika a strategie nákupu
 • Hodnocení dodavatelů

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., jednatel PQL, s. r. o., Ostrava, předseda Komory logistických auditorů, president Logistické akademie

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  9:00 –   9:30 prezence
  9:30 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 16:00 výuka

2. den:
  9:00 – 12:30 výuka
12:30 – 13:30 polední přestávka
13:30 – 15:30 výuka

Top