IATF 16949
Interní auditor IATF 16949:2016

CHARAKTERISTIKA 2 DENNÍHO SEMINÁŘE

účastníci po absolvování semináře

 • umí interpretovat normu IATF 16949:2016 z pohledu auditora
 • znají základní principy klíčových nástrojů IATF 16949, tzv. core tools
 • ovládají procesní přístup k auditování a management rizik v procesech automobilového průmyslu
 • umí plánovat, připravit, realizovat a vyhodnocovat audit podle IATF 16949:2016 a podle novelizované ISO 19011:2018
 • mají splněn požadavek IATF 16949:2016 na kompetence interního auditora QMS a také kompetence auditora 2. stranou.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky organizací v oblasti automobilového průmyslu
 • pracovníky útvaru řízení kvality ○ interní auditory IATF 16949 k udržování kompetencí
 • pracovníky, kteří se připravují vykonávat funkci interního auditora IATF 16949:2016
 • auditory provádějící audity 2. stranou

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • výklad požadavků normy IATF 16949:2016 a návaznost na ISO 9001:2015
 • základní nástroje, tzv. core tools pro řízení procesů v automobilovém průmyslu
 • procesní přístup k auditování a management rizik v procesech automobilového průmyslu.
 • norma ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systémů managementu
 • požadavky na auditory a auditování obsažené v IATF 16949:2016
 • plánování, realizace a vyhodnocování interního auditu podle IATF 16949:2016 a ISO 19011:2018
 • zkušenosti s prováděním interních auditů
 • nácvik auditorských dovedností
 • závěrečný test
 • diskuse – výměna zkušeností

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top