FMEA
Harmonizovaná FMEA podle AIAG a VDA

CÍL SEMINÁŘE

 • získat informace o harmonogramu zavedení „nového přístupu" – harmonizované FMEA podle AIAG a VDA
 • získat informace jak postupovat při vypracování FMEA, podle nové harmonizované metodiky AIAG a VDA
 • získat znalosti a dovednosti, které Vám umožní stát se aktivními členy týmů FMEA
 • možnost čerpat z výměny zkušeností

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • začínající, zkušené i potenciální nové uživatele FMEA
 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • pracovníky oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním

PROGRAM

 • Účel a užitek a definice FMEA
 • Z čeho vychází harmonizovaná  FMEA;
  Hlavní změny v metodice;
  Harmonogram zavedení
 • FMEA v 7 krocích
  vysvětlení a procvičení
  1. Plánování a příprava
  2. Analýza struktury
  3. Analýza funkcí
  4. Analýza selhání
  5. Analýza rizik
  6. Optimalizace
  7. Dokumentování výsledků
 • Provázanost FMEA s vývojovým diagramem a kontrolním plánem
 • Workshop na příkladu z praxe

METODA VÝUKY

Online školení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Seminář probíhá online prostřednictvím aplikace ZOOM. Účastník obdrží dva dny před začátkem semináře společně s materiály v PDF také přihlašovací údaje, pomocí kterých se připojí. Účastník obdrží po absolvování semináře osvědčení ve formátu PDF.

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 1. den:
8:45 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 výuka

2. den:
9:00 - 13:00 výuka

Top