Aktuální nabídka kurzů pro firmy
Formel Q Part II. (Formel Q Capability+ Formel Q New Parts Integral)

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s aktuálními požadavky koncernu VW na celý dodavatelský řetězec podle nových vydání svazků VDA:

Formel Q Capability - deváté zcela přepracované vydání z prosince 2022 a

Formel Q New Parts Integral  - páté zcela přepracované vydání z listopadu 2021.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

pracovníky oddělení kvality, vývoje, výroby a manažery projektů, kteří jsou v dodavatelském řetězci do koncernu Volkswagen, do kterého spadají automobilky: Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania a Man.

PROGRAM

 • Formel Q Způsobilost - nové požadavky na

  • kvalitativní způsobilost včetně vztahu k dalším VDA svazkům a normám/specifikacím
  • doplňuje požadavky VW Group nad rámec svazku VDA 6.3.
  • povinnosti k zajištění plnění požadavků na software

 • Formel Q Nové díly Integral - nové požadavky na

  • Quality Technical Requirement
  • proces k zajištění stupňů zralosti 
  • analýzu výrobní kapacity (vícestupňová 2denní výroba), 
  • PPF postup nad rámec VDA 2  
  • doplňkový dokument hodnocení PCA

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. 

ROZSAH 

1 den

DOPORUČENÍ: 

Na seminář Formel Q navazuje seminář VW B2B portál (Business to Business), který je zaměřený na e-commerce platformu, která je povinná pro komunikaci mezi dodavateli a společnostmi koncernu Volkswagen. Sestává z několika modulů: BeOn (Bemusterung Online = Vzorkování Online), User Management System (B2B-UMS), LION (Lieferant Online = Dodavatel Online), QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikační program pro nové díly) a Teilelebenslauf (Životopis dílu).

Top