Aktuální nabídka kurzů pro firmy
Formel Q Part I. (terminologie VW Group + Formel Q Konkret)

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s aktuálními požadavky koncernu VW na celý dodavatelský řetězec podle nového vydání svazku VDA - Formel Q Konkret - šesté zcela přepracované vydání z října 2021.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

pracovníky oddělení kvality, vývoje, výroby a manažery projektů, kteří jsou v dodavatelském řetězci do koncernu Volkswagen, do kterého spadají automobilky: Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania a Man.

PROGRAM

 • Formel Q Konkret - nové požadavky na

  • shodu dodavatele s předpisy ESD
  • řízení kybernetické bezpečnosti
  • transparentnost v dodavatelském řetězci
  • zajištění přístupu do areálu závodu a závodů subdodavatelů
  • ověření D/TLD, ověřování – chemické produkty, přepracování a třídění produktu atd.
  • dodatky jednotlivých značek (Audi, Bentley, Porsche, Seat, Volkswagen, Škoda Auto) nad rámec Formel Q.

METODA VÝUKY

Výklad, praktické ukázky, diskuse, konzultace praktických zkušeností a příklady z praxe 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Jaroslav Schwarz - v oblasti automotive a managementu kvality působí od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. 

ROZSAH 

1 den

DOPORUČENÍ: 

Na seminář Formel Q navazuje seminář VW B2B portál (Business to Business), který je zaměřený na e-commerce platformu, která je povinná pro komunikaci mezi dodavateli a společnostmi koncernu Volkswagen. Sestává z několika modulů: BeOn (Bemusterung Online = Vzorkování Online), User Management System (B2B-UMS), LION (Lieferant Online = Dodavatel Online), QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikační program pro nové díly) a Teilelebenslauf (Životopis dílu).

Top