FMEA
FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků podle AIAG

CHARAKTERISTIKA 1 DENNÍHO SEMINÁŘE

Workshop zaměřený na procvičení metody FMEA (Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků), která je účinným nástrojem prevence při plánování a zvyšování kvality výrobků, služeb a veškerých procesů.

Potřeba zavedení a uplatnění této metody je nyní aktuální i v souvislosti s vydáním nové ISO 9001:2015, v níž je jednou z významných změn požadavek na řízení rizik.
Nabídkou tohoto workshopu Vám chceme usnadnit zavedení této metody do Vaší podnikové praxe.

Důraz bude kladen především na procvičení praktických kroků a vypracování projektu, tj. na vlastní aplikaci metody tak, abyste byli schopni po absolvování workshopu aplikovat FMEA ve své podnikové praxi.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním

V SEMINÁŘI JSOU PROBÍRÁNY ZEJMÉNA TYTO OBLASTI

 • Účel a užitek FMEA
 • Jaké jsou druhy FMEA
 • Kdy se FMEA vytváří
 • Kdo FMEA vytváří
 • Jak se FMEA vytváří
 • Nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat
 • Týmová práce - vypracování projektu
 • Vyhodnocení projektu
 • Odměnění týmu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top