FMEA
FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků podle AIAG

Workshop zaměřený na procvičení metody FMEA (Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků), která je účinným nástrojem prevence při plánování a zvyšování kvality výrobků, služeb a veškerých procesů.

Potřeba zavedení a uplatnění této metody je nyní aktuální i v souvislosti s vydáním nové ISO 9001:2015, v níž je jednou z významných změn požadavek na řízení rizik.
Nabídkou tohoto workshopu Vám chceme usnadnit zavedení této metody do Vaší podnikové praxe.

Důraz bude kladen především na procvičení praktických kroků a vypracování projektu, tj. na vlastní aplikaci metody tak, abyste byli schopni po absolvování workshopu aplikovat FMEA ve své podnikové praxi.

Dále získáte jako bonus online přístup zdarma na videokurz FMEA po dobu 1 roku pro neomezený počet pracovníků Vaší firmy

CÍL WORKSHOPU

Získáte

 • informace jak postupovat při aplikaci FMEA, které si budete moci zdarma kdykoliv připomenout na online videokurzu.
 • praktickou zkušenost s aplikací FMEA
 • znalosti a dovednosti, které Vám umožní stát se aktivními členy týmů FMEA

WORKSHOP JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním

PROGRAM

 • Účel a užitek FMEA
 • Jaké jsou druhy FMEA
 • Kdy se FMEA vytváří
 • Kdo FMEA vytváří
 • Jak se FMEA vytváří
 • Nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat
 • Týmová práce - vypracování projektu
 • Vyhodnocení projektu
 • Odměnění týmu

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8:30 –  9:00 prezence
  9:00 – 10:30 teoretický úvod
10:30 – 12:00 vypracování projektu
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 15:00 dokončení projektu
15:00 – 16:30 prezentace a vyhodnocení projektu a odměnění týmu

Top