FMEA
FMEA Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků a její moderování

Dvoudenní workshop zaměřený na procvičení metody FMEA a na získání dovedností pro moderování FMEA týmů. FMEA (Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků) je účinným nástrojem prevence při plánování a zvyšování kvality výrobků, služeb a veškerých procesů.

Potřeba zavedení a uplatnění této metody je nyní aktuální i v souvislosti s vydáním nové ISO 9001:2015, v níž je jednou z významných změn požadavek na řízení rizik.
Aby bylo dosaženo efektivity práce týmů FMEA, je žádoucí mít vyškolené moderátory FMEA.
Nabídkou tohoto workshopu Vám chceme usnadnit zavedení této metody do Vaší podnikové praxe a naučit Vás moderovat FMEA týmy.

Důraz bude kladen především na procvičení praktických kroků a vypracování projektu, tj. na vlastní aplikaci metody tak, abyste byli schopni po absolvování workshopu aplikovat FMEA ve své podnikové praxi.

Dále získáte jako bonus online přístup zdarma na videokurz FMEA po dobu 1 roku pro neomezený počet pracovníků Vaší firmy.

CÍL WORKSHOPU

Získáte

 • informace jak postupovat při aplikaci FMEA, které si budete moci zdarma kdykoliv připomenout na online videokurzu.
 • praktickou zkušenost s aplikací FMEA a s moderováním FMEA týmu
 • znalosti a dovednosti, které Vám umožní stát se nejen aktivními členy, ale i moderátory týmů FMEA.

WORKSHOP JE URČEN PRO

 • pracovníky útvaru řízení kvality
 • pracovníky konstrukce a přípravy výroby
 • výrobní manažery a pracovníky ve výrobě
 • členy týmů zabývající se plánováním a neustálým zlepšováním

PROGRAM

 • Účel a užitek FMEA
 • Jaké jsou druhy FMEA
 • Kdy se FMEA vytváří
 • Kdo FMEA vytváří
 • Jak se FMEA vytváří
 • Nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat
 • Metoda práce v týmu
 • Moderování týmu
 • Týmová práce - vypracování projektu
 • Moderování týmu s videozáznamem
 • Prezentace a vyhodnocení projektu
 • Vyhodnocení moderování/videozáznamu
 • Odměnění týmu

METODA VÝUKY

Přednášky, praktická cvičení, týmová práce

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Dagmar Zindulková – lektorka, konzultantka a moderátorka FMEA, interní auditorka IATF 16949
Ing. Petra Plevová – manažerka kvality, interní auditorka, lektorka a jednatelka AGENTURY POZNÁNÍ.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den:
  8:30 –   9:00 prezence
  9:00 – 12:00 teoretický úvod
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 16:00 vypracování projektu a videozáznam moderace

2. den:
  9:00 – 11:00 vyhodnocení videozáznamu
11:00 – 12:00 dokončení projektu
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – 15:30 prezentace a vyhodnocení projektu a odměnění týmu       

Top